LID WORDEN.
Niet aangesloten leden kunnen, bij wijze van proef, maximaal tweemaal met de club meefietsen. Ze moeten er voor zorgen dat ze voor deze ritten persoonlijk verzekerd zijn.
LIDGELD voor 2024 en voor iedereen, zowel familiaal als individueel bedraagt 55 Euro.

Daar zijn inbegrepen:
Lidmaatschap VBR (maandelijks informatieboekje)
– Lidmaatschap Sint-Trudotrappers (4 maal per jaar een clubboekje)
– Het jaar rond georganiseerde ritten, georganiseerde fietsreis en andere uitstappen)
​- Individuele verzekering lichamelijke ongevallen.

​U kunt overschrijven op de rekening van de St.-Trudotrappers bij Argenta op BE52 9730 5658 7309. BIC: ARS PB22 met vermelding van uw naam.

* * * * * * * *